Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 17 Kristallvägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 17 Kristallvägen mm 1135 19,4% 36,5% 23,9% 20,3% 3,9% 48,2% 51,8%   1,6%
Summa 1135 19,4% 36,5% 23,9% 20,3% 3,9% 48,2% 51,8% 1,6%

http://www.val.se