Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 18 Klacktorget mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 18 Klacktorget mm 1192 23,1% 38,3% 20,1% 18,5% 7,0% 48,7% 51,3%   1,8%
Summa 1192 23,1% 38,3% 20,1% 18,5% 7,0% 48,7% 51,3% 1,8%

http://www.val.se