Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 19 Solberga C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 19 Solberga C 1088 18,0% 37,4% 23,0% 21,6% 5,1% 46,8% 53,2%   1,7%
Summa 1088 18,0% 37,4% 23,0% 21,6% 5,1% 46,8% 53,2% 1,7%

http://www.val.se