Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 20 Liseberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 20 Liseberg 1036 14,7% 29,4% 21,0% 34,8% 4,5% 45,2% 54,8%   0,9%
Summa 1036 14,7% 29,4% 21,0% 34,8% 4,5% 45,2% 54,8% 0,9%

http://www.val.se