Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 21 Örby Slott

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 21 Örby Slott 1373 19,3% 38,8% 22,4% 19,4% 5,8% 48,1% 51,9%   1,8%
Summa 1373 19,3% 38,8% 22,4% 19,4% 5,8% 48,1% 51,9% 1,8%

http://www.val.se