Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 22 Östbergahöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 22 Östbergahöjden 1178 26,7% 36,6% 22,3% 14,4% 7,7% 47,9% 52,1%   4,0%
Summa 1178 26,7% 36,6% 22,3% 14,4% 7,7% 47,9% 52,1% 4,0%

http://www.val.se