Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 25 Herrängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 25 Herrängen Ö 1261 11,5% 46,5% 24,9% 17,1% 7,1% 50,6% 49,4%   0,8%
Summa 1261 11,5% 46,5% 24,9% 17,1% 7,1% 50,6% 49,4% 0,8%

http://www.val.se