Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 26 Långsjö N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 26 Långsjö N 943 14,8% 42,8% 25,5% 16,9% 7,4% 50,9% 49,1%   1,1%
Summa 943 14,8% 42,8% 25,5% 16,9% 7,4% 50,9% 49,1% 1,1%

http://www.val.se