Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 1 Vällingby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 1 Vällingby N 1334 13,6% 37,3% 21,6% 27,5% 5,0% 50,1% 49,9%   7,4%
Summa 1334 13,6% 37,3% 21,6% 27,5% 5,0% 50,1% 49,9% 7,4%

http://www.val.se