Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 2 Vällingby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 2 Vällingby V 1128 25,1% 32,0% 18,9% 24,0% 6,3% 45,9% 54,1%   2,7%
Summa 1128 25,1% 32,0% 18,9% 24,0% 6,3% 45,9% 54,1% 2,7%

http://www.val.se