Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 3 Vällingby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 3 Vällingby Ö 1101 26,5% 34,2% 25,2% 14,0% 8,0% 46,7% 53,3%   3,5%
Summa 1101 26,5% 34,2% 25,2% 14,0% 8,0% 46,7% 53,3% 3,5%

http://www.val.se