Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 7 Råcksta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 7 Råcksta Ö 1177 25,1% 38,1% 19,4% 17,4% 4,6% 47,7% 52,3%   1,8%
Summa 1177 25,1% 38,1% 19,4% 17,4% 4,6% 47,7% 52,3% 1,8%

http://www.val.se