Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 8 Råcksta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 8 Råcksta V 1338 19,7% 39,8% 22,3% 18,2% 3,9% 47,8% 52,2%   2,7%
Summa 1338 19,7% 39,8% 22,3% 18,2% 3,9% 47,8% 52,2% 2,7%

http://www.val.se