Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 9 Råcksta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 9 Råcksta N 1355 17,6% 38,0% 22,0% 22,4% 4,6% 49,2% 50,8%   2,7%
Summa 1355 17,6% 38,0% 22,0% 22,4% 4,6% 49,2% 50,8% 2,7%

http://www.val.se