Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 11 Nälsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 11 Nälsta V 1289 17,6% 34,7% 27,2% 20,5% 10,2% 51,0% 49,0%   2,0%
Summa 1289 17,6% 34,7% 27,2% 20,5% 10,2% 51,0% 49,0% 2,0%

http://www.val.se