Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 12 Grimsta mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 12 Grimsta mellersta 1129 26,4% 37,3% 19,4% 16,9% 6,8% 49,2% 50,8%   3,0%
Summa 1129 26,4% 37,3% 19,4% 16,9% 6,8% 49,2% 50,8% 3,0%

http://www.val.se