Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 13 Kälvesta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 13 Kälvesta V 1624 16,1% 37,9% 23,7% 22,2% 8,6% 50,8% 49,2%   1,0%
Summa 1624 16,1% 37,9% 23,7% 22,2% 8,6% 50,8% 49,2% 1,0%

http://www.val.se