Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 15 Vinsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 15 Vinsta V 1196 15,9% 41,3% 22,5% 20,3% 6,9% 50,7% 49,3%   1,6%
Summa 1196 15,9% 41,3% 22,5% 20,3% 6,9% 50,7% 49,3% 1,6%

http://www.val.se