Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 16 Vinsta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 16 Vinsta Ö 1576 29,8% 37,7% 21,3% 11,2% 8,8% 50,3% 49,7%   1,5%
Summa 1576 29,8% 37,7% 21,3% 11,2% 8,8% 50,3% 49,7% 1,5%

http://www.val.se