Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 17 Råcksta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 17 Råcksta gård 1126 31,2% 38,7% 16,4% 13,7% 5,4% 49,3% 50,7%   1,7%
Summa 1126 31,2% 38,7% 16,4% 13,7% 5,4% 49,3% 50,7% 1,7%

http://www.val.se