Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 18 Nälsta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 18 Nälsta gård 1061 17,7% 38,5% 24,3% 19,4% 6,7% 48,8% 51,2%   2,5%
Summa 1061 17,7% 38,5% 24,3% 19,4% 6,7% 48,8% 51,2% 2,5%

http://www.val.se