Val till riksdagen - Ålder och kön - Vällingby 19 Vällingby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 19 Vällingby mellersta 1207 21,2% 29,9% 20,7% 28,2% 6,0% 44,6% 55,4%   2,8%
Summa 1207 21,2% 29,9% 20,7% 28,2% 6,0% 44,6% 55,4% 2,8%

http://www.val.se