Val till riksdagen - Ålder och kön - Enskede 9 Skanskvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 9 Skanskvarn 1493 16,7% 40,8% 22,8% 19,8% 3,8% 46,0% 54,0%   2,1%
Summa 1493 16,7% 40,8% 22,8% 19,8% 3,8% 46,0% 54,0% 2,1%

http://www.val.se