Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 1 Hässelby Strand V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 1 Hässelby Strand V 1410 16,5% 29,5% 27,7% 26,4% 3,1% 50,2% 49,8%   10,4%
Summa 1410 16,5% 29,5% 27,7% 26,4% 3,1% 50,2% 49,8% 10,4%

http://www.val.se