Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 2 Hässelby Strand S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 2 Hässelby Strand S 1339 14,2% 17,5% 21,8% 46,5% 3,6% 44,0% 56,0%   1,2%
Summa 1339 14,2% 17,5% 21,8% 46,5% 3,6% 44,0% 56,0% 1,2%

http://www.val.se