Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 3 Hässelby Strand N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 3 Hässelby Strand N 1412 28,3% 31,9% 20,5% 19,3% 4,2% 46,8% 53,2%   2,7%
Summa 1412 28,3% 31,9% 20,5% 19,3% 4,2% 46,8% 53,2% 2,7%

http://www.val.se