Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 4 Hässelby Strand Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 4 Hässelby Strand Ö 1393 23,3% 29,6% 21,1% 26,0% 5,3% 47,7% 52,3%   3,2%
Summa 1393 23,3% 29,6% 21,1% 26,0% 5,3% 47,7% 52,3% 3,2%

http://www.val.se