Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 5 Hässelby Gård S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 5 Hässelby Gård S 1217 24,6% 36,6% 22,5% 16,3% 5,3% 49,2% 50,8%   3,5%
Summa 1217 24,6% 36,6% 22,5% 16,3% 5,3% 49,2% 50,8% 3,5%

http://www.val.se