Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 6 Hässelby Gård Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 6 Hässelby Gård Ö 1153 28,9% 33,5% 20,9% 16,7% 4,1% 49,7% 50,3%   3,2%
Summa 1153 28,9% 33,5% 20,9% 16,7% 4,1% 49,7% 50,3% 3,2%

http://www.val.se