Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 7 Hässelby Gård N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 7 Hässelby Gård N 997 22,8% 35,5% 22,3% 19,5% 4,1% 49,3% 50,7%   2,9%
Summa 997 22,8% 35,5% 22,3% 19,5% 4,1% 49,3% 50,7% 2,9%

http://www.val.se