Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 9 Hässelby Gård V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 9 Hässelby Gård V 1130 24,0% 37,1% 22,2% 16,7% 6,9% 52,0% 48,0%   2,7%
Summa 1130 24,0% 37,1% 22,2% 16,7% 6,9% 52,0% 48,0% 2,7%

http://www.val.se