Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 11 Hässelby Villastad V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 11 Hässelby Villastad V 1268 15,5% 31,0% 25,6% 27,9% 9,0% 49,4% 50,6%   2,4%
Summa 1268 15,5% 31,0% 25,6% 27,9% 9,0% 49,4% 50,6% 2,4%

http://www.val.se