Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 12 Hässelby Villastad Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 12 Hässelby Villastad Ö 1346 17,0% 35,4% 26,4% 21,2% 9,5% 50,7% 49,3%   1,1%
Summa 1346 17,0% 35,4% 26,4% 21,2% 9,5% 50,7% 49,3% 1,1%

http://www.val.se