Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 14 Lövsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 14 Lövsta 1480 15,2% 38,8% 27,2% 18,9% 7,9% 49,9% 50,1%   1,3%
Summa 1480 15,2% 38,8% 27,2% 18,9% 7,9% 49,9% 50,1% 1,3%

http://www.val.se