Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 16 Backlura S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 16 Backlura S 1365 14,4% 40,0% 22,5% 23,2% 8,7% 50,9% 49,1%   2,1%
Summa 1365 14,4% 40,0% 22,5% 23,2% 8,7% 50,9% 49,1% 2,1%

http://www.val.se