Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ 871 15,5% 32,5% 26,1% 25,9% 7,3% 49,9% 50,1%   2,0%
Summa 871 15,5% 32,5% 26,1% 25,9% 7,3% 49,9% 50,1% 2,0%

http://www.val.se