Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 19 Hässelby Villastad S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 19 Hässelby Villastad S 761 12,9% 37,1% 27,9% 22,2% 7,2% 48,6% 51,4%   1,3%
Summa 761 12,9% 37,1% 27,9% 22,2% 7,2% 48,6% 51,4% 1,3%

http://www.val.se