Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 1 Nybohov V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 1 Nybohov V 1343 17,3% 34,0% 24,4% 24,2% 4,8% 49,1% 50,9%   20,0%
Summa 1343 17,3% 34,0% 24,4% 24,2% 4,8% 49,1% 50,9% 20,0%

http://www.val.se