Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 2 Nybohov Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 2 Nybohov Ö 743 30,4% 32,6% 19,0% 18,0% 5,1% 49,0% 51,0%   2,8%
Summa 743 30,4% 32,6% 19,0% 18,0% 5,1% 49,0% 51,0% 2,8%

http://www.val.se