Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 4 Gröndal C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 4 Gröndal C 1146 17,9% 44,8% 23,0% 14,3% 2,8% 48,0% 52,0%   3,8%
Summa 1146 17,9% 44,8% 23,0% 14,3% 2,8% 48,0% 52,0% 3,8%

http://www.val.se