Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 5 Gröndal V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 5 Gröndal V 1016 18,4% 48,8% 16,3% 16,4% 2,8% 50,4% 49,6%   3,1%
Summa 1016 18,4% 48,8% 16,3% 16,4% 2,8% 50,4% 49,6% 3,1%

http://www.val.se