Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 6 Ekensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 6 Ekensberg 1253 15,8% 35,6% 28,7% 20,0% 4,8% 48,1% 51,9%   2,2%
Summa 1253 15,8% 35,6% 28,7% 20,0% 4,8% 48,1% 51,9% 2,2%

http://www.val.se