Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 7 Gröndal N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 7 Gröndal N 1502 16,6% 38,1% 28,6% 16,6% 5,0% 46,6% 53,4%   2,4%
Summa 1502 16,6% 38,1% 28,6% 16,6% 5,0% 46,6% 53,4% 2,4%

http://www.val.se