Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 8 Aspudden Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 8 Aspudden Ö 1361 24,0% 47,0% 17,8% 11,2% 4,1% 48,6% 51,4%   3,1%
Summa 1361 24,0% 47,0% 17,8% 11,2% 4,1% 48,6% 51,4% 3,1%

http://www.val.se