Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 9 Aspudden C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 9 Aspudden C 984 18,4% 50,2% 19,4% 12,0% 2,8% 48,4% 51,6%   3,0%
Summa 984 18,4% 50,2% 19,4% 12,0% 2,8% 48,4% 51,6% 3,0%

http://www.val.se