Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 10 Örnsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 10 Örnsberg 1201 20,6% 45,0% 20,0% 14,4% 4,1% 46,0% 54,0%   2,7%
Summa 1201 20,6% 45,0% 20,0% 14,4% 4,1% 46,0% 54,0% 2,7%

http://www.val.se