Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 11 Vinterviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 11 Vinterviken 1069 16,9% 37,0% 30,0% 16,1% 5,7% 45,2% 54,8%   1,4%
Summa 1069 16,9% 37,0% 30,0% 16,1% 5,7% 45,2% 54,8% 1,4%

http://www.val.se