Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 13 Telefonplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 13 Telefonplan 1615 35,2% 50,3% 7,7% 6,7% 1,9% 51,8% 48,2%   2,5%
Summa 1615 35,2% 50,3% 7,7% 6,7% 1,9% 51,8% 48,2% 2,5%

http://www.val.se