Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 17 Korpmossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 17 Korpmossen 1057 19,5% 46,2% 21,2% 13,2% 4,9% 52,8% 47,2%   1,6%
Summa 1057 19,5% 46,2% 21,2% 13,2% 4,9% 52,8% 47,2% 1,6%

http://www.val.se