Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 19 Hägerstensåsen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 19 Hägerstensåsen S 1436 23,3% 44,3% 18,9% 13,5% 3,3% 46,4% 53,6%   2,9%
Summa 1436 23,3% 44,3% 18,9% 13,5% 3,3% 46,4% 53,6% 2,9%

http://www.val.se